Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
Özel Kuvvetlere... Oguz Solak oguzsolak38yahoo.com 25/10/2012 - 04:11:22 oku
ÖZEL KUVVETLERE YAPILAN YKYNCY ÇUVAL OLAYI MI?
Son yapylan operasyonlar, Özel kuvvetlere yapylan ikinci çuval olayy my ? Bir Ordunun en gizli belgelerine ula?mak bu kadar kolay my? Ortanyn alty zeka seviyesindeki insanlaryn bile, üfürükten bir senaryo yazarak Devletin en gizli belgelerine ula?malary mümkün mü .Farz edelim ki ben görevimi kötüye kullanan birisiyim ve o mahrem bölgede arama yaparken teknolojik bir nesne koydum veya tanyk oldu?um bilgileri kar?y tarafa aktardym. Kim olacak bunun sorumlusu. Daha da vahimi o çok gizli bilgilerin uçtu?undan haberiniz olabilecek mi. Orada görev yapan insanlaryn kapasite sorunumu var yoksa biz mi Ordumuzu göklere çykardyk. Yç veya dy? dü?man operasyonlaryna bu kadar dayanyksyz bir ordumuz varsa, vay halimize diye bu millet dü?ünmez mi. TSK bu devletin ve milletin en büyük teminatydyr. Bu milletin gözünde Türk Ordusunu Güçsüz byrakmaya veya güçsüz göstermeye kimsenin hakky yoktur. Diyece?im ?u ki;
Kendi teknolojinizi üretmez iseniz, askeri fabrikalara teknik personel alyrken , ki?inin teknik bilgi ve tecrübelerinden daha önce yüksek seviyede Yngilizceyi ?art ko?arsanyz maalesef olaca?y budur. Teknolojiyi üretemeyen ve teknolojiyi ileriyi seviyede kullanmasyny çözümleyemeyen bir kurum veya kurulu?, de?il yabancy devletlerin üç be? tane çapulcunun bile oyunca?y olabilir. Onun için kar?y istihbarat için teknolojiyi synyrlamak yerine, teknolojiyi her ne pahasyna olursa olsun kendisi üretmeli ve ileri uzmanlyk seviyesinde analizlerini yapabilmeli ve kullanmalydyr. (bu konuyu Genelkurmay Ba?kanly?yna iletti?imi de belirtmek isterim.) saygylarymla.28-aralyk-2009
Oguz Solak—A.Ü. Ykt. Fak.Uluslararasy ili?kiler Ögr.

Bu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..