Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
VATAN HAiNLiĞi BULAŞICI MI? Oguz SOLAK oguzsolak1@mail.com 6/8/2005 - 09:08:08 oku
VATAN HAYNLY?Y BULA?ICI MI?
Parasal sykyntymyz olmasa her teknolojik ara?tyrmanyn içine gireriz ve teknoloji problemimiz olmaz. ANCAK bankalar ve kredi veren kurumlaryn ( kosgeb, vs...gibi) hepsi, zengini daha zengin yapan bir anlayy? ve yönetime sahipler. Yardym istedi?inizde en az üç yyllyk iyi bir bilanço, ipotekler vs...isterler.Yani bizim ara?tyrmacy ve uygulamacy bir sanayici ve mühendis olmamyz, onlaryn hiç umurlarynda de?il. Paran varsa adamsyn yoksa yandy gülüm keten helva. Türkiye nin sanayile?me konusunda ivmeli olarak kalkynmasy çok kolay:
Sanayicileri kapitallerine , mallaryna mülklerine göre DE?YL , ortaya koyduklary projelerine göre de?erlendirin, çok syky denetlemek kaydyyla ön ?artsyz giri?imci kredileri ile destekleyin bakalym, Türkiye onuru ile dünyanyn ilk 10 kalkynmy? devleti arasyna girer mi giremez mi ? A?a?ydaki bahsetti?im konulary VYCDANLARIMIZA sunuyorum. Belki bunlary a?abilirsek, dünyanyn en kalkynmy? ülkelerinden birisi olabiliriz. Binlerce yyldyr durmadan sava?tyk. Daha sava?ymyz bitmedi. Yeni sava?larymyz Türk dünyasy içinde bir virüs gibi ço?alan içimizdeki VATAN HAYNLERYDYR. Sakyn uzaklar da aramayyn, belki de bilmeden bu vatan hainlerinden biride biz olabiliriz.
1- Fazla okumayyn kafanyz bozulur diyenlerden,
2- devletin maly deniz yemeyen domuz diyenlerden,
3- kamunun düzenini bozan veya geciktirenlerden,
4- tek, ben mi dürüstüm diyenlerden,
5- ?ahsi menfaatleri için devletin imkanlaryny kullanan veya kullandyrtanlardan,
6- Türk insanyna eziyet eden kamu görevlilerinden,
7- bugün git yaryn gel diyen devlet memurlaryndan,
8- haksyz kazanç sa?layan ticaret adamlaryndan,
9- ben mi devleti kurtaraca?ym diyenlerden,
10-bulunduklary çevreyi temiz tutmayanlar ve imar etmeyenlerden,
11-din istismary yapanlardan,tarikatlar yoluyla dinimizi kullanarak menfaat sa?layanlardan,
12-Tarikat yada cemaatlerin yabancy misyoner faaliyetlerin ma?asy oldu?unu göremeyenlerden
13-Türkçe yi düzgün konu?mayan, i?yerlerine yada ürünlerine Türkçe isim koymayanlardan
14- her fyrsatta Türk Milletine eziyet eden, potansiyel toplum dü?many üreten bürokratlardan,
15- Türk Ordusuna dü?manlyk besleyenlerden,
16- Türk dünyasyna, Türk vatanyna fedakarlykta bulunmanyn enayilik oldu?unu söyleyenlerden,
17- maa?laryny dy?arydan alan medya çaly?anlaryndan,
18- maa?laryny dy?arydan almayan ancak onlardan daha çok Türk dü?manly?y yapan YADA
Türk dünyasyny kullanan, yanly? yönlendiren gazeteciler ve televizyonculardan.
19- bu vatana hizmette kusur eden politikacylardan,
20- Bu vatana vefa duygusu olmayanlardan,
EN SON OLARAK TA BYZ ZATEN BUNLARI BYLYYORUZ deyip de HYÇBYR
?EY YAPMAYANLAR dan biri isek kendimizi sorgulamak zamany gelmi? demektir.
oguz solak---sanayici ---kayseri
www.oguzsolak.comBu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..