Ana Sayfa > Forum
Konu Başlığı Gönderen Email Adresi Yayınlanma Tarihi Cevapla
TSK NOKTASAL OPERASYON oguz solak -oguzsolak38@yahoo.com 29/12/2005 - 06:59:40 oku
TSK NOKTASAL OPERASYONLAR YAPMALIDIR.

Türban , AKP , Erbakancylar, fetullahcylar, cemaatler konusunda Ordunun dü?tü?ü tuzak, hiç affedilir gibi de?il. Maalesef halkymyz da benzeri bir gafletin içerisinde. Türban takan, sakal koyan insanlary, islamiyetin temsilcisi, referans makamy olarak görüyorlar. Halbuki bu tip insanlaryn büyük kysmy ALLAH a bile inanmazlar. Materyalizm ve cinsellikten ba?ka bir ?ey bulamazsynyz beyinlerinin kyvrymlarynda. O zaman ister istemez Ordumuz ile ilgili Ynsanyn aklyna ?u sorular takylyyor:
1- Bu insanlaryn birço?unun dinle alakasy olmady?yny, ya?amlaryny saplantylarynyn yönlendirdi?ini, yapamadyklaryny türbana , sakala sy?ynarak hallettiklerini göremedi mi Türk Silahly Kuvvetleri.
2- E?er bunlaryn iç yüzünü gördüyse, niye laiklik yary?yna girdi bu sahte insanlarla.
3- Kendilerini masum göstererek , ezilmi?leri oynayarak , Silahly kuvvetleri din dü?many gibi algylatarak ,bir kenara sindiler, puan üstüne puan topladylar. Buna niye ayny taktikler ile kar?ylyk vermediler.
4- Bu yapylan tuzaklar o kadar basitti ki, silahly kuvvetlerimiz bunu nasyl yedi.
5- Kendimi bildim bileli Erbakan - AKP çizgisinde olanlaryn hiçbirisi ATATÜRK ü sevmez, TÜRK SYLAHLI
KUVVETLERYNY sevmezler. Bu de?erler hakkynda atmadyklary iftira ve çamur kalmamy?tyr. Hal böyle iken, HÜKÜMET olan ve Kanun çykartma ço?unlu?u elinde olan bu insanlaryn gelece?imize ait yykymlar yaptyklaryny görmüyorlar my. Türk Silahly Kuvvetleri ;
YERYÜZÜNÜN EN KÖKLÜ MYLLETYNYN ORDUSU OLMAK , ?ereflerin en büyü?üdür. Ancak bu ayny zamanda büyük sorumluluk demektir. EFSANE TÜRKLERYN gelece?i sizlere emanettir. Bu emanete; deste?imiz azaldy vesaire gibi bahaneler ile sahip çykylmaz ise Türklerin gen yapylaryndaki SAVA?ÇILIK RUHU TEKRAR ORTAYA ÇIKABYLYR.
Kandil da?laryna bomba atmak, Kerkük e girmek gibi aldatmacalara ordumuzun itibar edece?ine inanmyyorum. çünkü di?er yazylarymda belirtti?im gibi Yeterince çaly?myyoruz, teknoloji üretemiyoruz. Yani maddi gücümüzün synyrly oldugunu unutmamalyyyz. Ayryca asyl vatan hainlerinin de içimizde oldu?unu unutmayalym.
Bana göre çözüm; Türk Silahly Kuvvetlerinin en üst düzeyde TÜRKLERY KORUMA KONUMUNA geçmesidir.Yani yurtiçinde ve yurtdy?ynda TÜRK devletine yapylan her saldyry ve plana TSK noktasal operasyon
düzenlemelidir. Bu bizim ya?am hakkymyzdyr. Artyk konu?mak de?il hareket zamanydyr. Saygylarymla.
Oguz solak---sanayici---kayseri. 24.06.2005
www.oguzsolak.comBu Konuya Verilen Cevaplar
Gönderen Email Adresi Gönderdiği Tarih

..Yeni Konu Ekle.. ..Konuları Göster..